Musik på dagsordenen

Ildsjæle fra 14 sjællandske kommuner og musikbranchen samlet for at ideudvikle på nye initiativer med fokus på musik, spillesteder, musikbranchen og udvikling af unge talenter.

 

“Velkommen til. Jeg starter med at sætte rammen, så skal I være med til at sætte kød og blod på overskrifterne, og jeg skal nok guide jer igennem,” Marianne Fruergaard, leder af Bandakademiet og projektleder for Musikmetropolen byder velkommen til dagens idéudviklingsmøde.

Målet for dagen er at finde frem til de bedste projekter i Musikmetropolen. Musikmetropolen er en del af en ny kulturaftale - Kulturmetropolen - som er støttet af Kulturministeriet og som består af 14 sjællandske kommuner, der i april godkendte visionen for Musikmetropolen. Forud for dagens møde er der allerede identificeret en række temaer under de tre indsatsområder i Musikmetropolen 1) Talent- og karriereudvikling, 2) Udvikling af spillesteder og scener og 3) Musikbranchens infrastruktur og samarbejde.

Deltagerne på dagens møde har tråde til kommuner fra det meste af Sjælland. Her er både ledere af kommunale musikskoler, kulturchefer, ledere af regionale spillesteder og repræsentanter fra musikorganisationer og musikvirksomheder i København.

“Der er kæmpe store udfordringer i, at vi er så mange forskellige aktører, men der er samtidig også et stort potentiale i, at vi er så mange kompetencer samlet her. Jeg snakker med nogle folk, som jeg ikke snakker med til dagligt. Det er fedt at få nedbrudt murerne, og det er fedt at få en større sum af ideer generet,” siger Niels Christian Geil, souschef Forbrændingen i Albertslund.

Enestående projekter efterlyses
Efter den indledende introduktion fra Marianne Fruergaard, er det deltagernes tur til at komme i gang. De fremmødte bliver inddelt i fire grupper, der enten skal arbejde med projekter under overskrifterne: Ung i Musikbranchen eller Music Maker Danmark.

På en planche er retningerne for projektet skrevet med en blå sprittusch: Projekterne skal være tværgående med flere samarbejdspartnere, være ’enestående’, relevante og klare i mål og fokus. De godt 20 musikalske ildsjæle fordeler sig ved borde og mødelokaler, og den næste times tid flyver de god ideer gennem lokalerne.

“Vi skal have skabt nogle møder mellem de unge musikere og de ’rigtige’ professionelle musikmennesker, så de unge ikke sidder med det selv,” siger en ung kvinde indledningsvis, og en gråhåret herre i hendes gruppe supplerer med tanker om, hvorvidt der skal sættes ind i børnehaven, folkeskolen eller musikskolen.

En anden gruppe vil gerne ændre opfattelsen af musikskabelse og sangskrivning, så det også bliver betragtet som et fag og et håndværk - og ikke som en stjernedrøm. Og en tredje gruppe synes, at der mangler et MGK for musikbranche-talenter.

“Jeg synes, det handler om at samarbejde så meget som muligt om de unge. Hele musikbranchen har en pligt til at sende unge videre til konservatorierne, men MGK skal også udvikle sig og være der for dem, der ikke ønsker at gå denne vej,” siger Lene Simonsen, afdelingsleder Køge Musikskole og MGK Sjælland.

Jakob Baggesen, booker, Tapperiet i Køge håber også, at Musikmetropolen kan føre nye projekter med sig:

”Det er altid spændende at blive klogere på sit eget fagområde og udvide sit netværk. Jeg håber, der kan komme nye initiativer ud af det, og at jeg kan få nogle nye værktøjer, som jeg kan bruge hjemme på mit eget spillested,” siger han.
 

Vi skal udfordres
Efter en times brainstorm samles deltagerne og præsenterer deres ideer for de andre. Her er både konkrete forslag til at udvikle et kursusforløb om musikbranchen for de 13-16-årige og løsere tanker om, hvordan man får engageret de 14-18-årige omkring musikken, hvis de ikke selv spiller et instrument.

Efterfølgende bliver deltagerne delt ud igen til runde to, hvor der skal brainstormes på spillesteder og hvordan man får lokket nyt publikum ind. Efter engageret snak i grupperne bliver der igen samlet op i plenum.

Inden jul er det meningen, at minimum et projekt inden for hvert tema er blevet udviklet.

“Vi skal løbende udfordres. Når vi har fundet en god ide, så skal vi præsentere den for nogen udefra. Måske skal vi have input fra nogle eksperter i branchen, måske nogen fra udlandet, som kan kvalificere det eller måske skal det testes på målgruppen,” siger Marianne Fruergaard.

Næste møde i gruppen bliver i november.