WORKSHOP 1 - Pressetræning

Individuel coaching session for hver kunster med Musikjournalist og kommunikationskonsulent Danni Travn.

Ca 1 times session per kunstner/deltager.

Sessionen med Danni vil bestå af et interview og en evaluering on the spot. Ambitionen er at munde ud i nogle konkrete ting deltagerne kan arbejde videre på.

Det vil foregå i dagtimerne den 22. og 23. januar. Efter deadline for workshopansøgning vil der blive lavet en plan for hvornår den enkelte mødes med Danni.