Bandakademiet er via sit arbejde i berøring med en lang række samarbejdspartnere, coaches og mentorer, bands og artister. Læs hvad de har at sige om vores arbejde.

Samarbejdspartnere og netværk

Bandakademiet er en af grundsøjlerne i KarriereKanonen. De er sådan set hele “karrieredelen” af kanonen. Det er vigtigt, at Bandakademiet stadig er en del af KarriereKanonen, fordi der er brug for nogen, der uvildigt af kommercielle og politiske interesser, kan arbejde med de grønne, spæde artister, der INGEN erfaring har i branchen. Hos Bandakademiet kan de stole på, at de bliver mødt uden nogen forbehold – på deres niveau, og de vil uden tvivl vokse af det.
— Christina Høier, Redaktør DR Musik & Radio, partner i KarriereKanonen
Bandakademiet forstår at sammensætte et seriøst hold for den enkelte kunstner og på kunstnerens præmisser. Det er meget forskellige kunstnere, vi arbejder sammen med i KarriereKanonen – og for hver især handler det om, at der sættes fokus på lige netop deres styrker og svagheder. Det kræver, at man kan gå fordomsfrit til opgaven og det formår Bandakademiet.
— Claus Visbye & Poul Martin Bonde, Smukfest, partner i KarriereKanonen
Bandakademiet spiller en vigtig rolle i den rytmiske musiks fødekæde i Danmark. Bandakademiet er bl.a. interessant, fordi de tænker læring og udvikling på en ny og anderledes måde end de traditionelle musikuddannelsesinstitutioner herhjemme.
— Henrik Sveidahl, rektor, Rytmisk Musikkonservatorium, samarbejdspartner
Det arbejde Bandakademiet udfører, er det som A&Rs fra pladeselskaberne tidligere udførte. Desværre er der ikke mange A&Rs tilbage på de danske pladeselskaber, og det er meget svært at få en pladekontrakt, hvis du som artist ikke selv kommer med den færdige pakke. Bandakademiet er derfor en meget vigtig instans, som tilbyder en sparring, du som artist har svært ved at finde andre steder.
— Sarah Sølvsteen, Booker, Skandinavian og tilknyttet som mentor hos Bandakademiet
Bandakademiets tilbud til musikerne var fra starten – og er fortsat – unik i både sin form og i sit indhold. Mange aktører – også DMF – tilbyder kurser til musikere inden for allehånde facetter af musikeres virke og inden for alle aspekter af musikindustri og -branche. Men ingen har Bandakademiets fokus på musikerne som deltagere i på engang skabende og udøvende kollektiver.
— Mikael Højris, konsulent, Dansk Musiker Forbund, coach hos Bandakademiet
Bandakademiet er en vigtig spiller, når det gælder klargøring og modning af dansk talentmasse. Bandakademiet har med deres erfaring et godt øje til alt fra sceneperformance til sangskrivning og det at finde frem til den enkelte artist/bands unikke ståsted, som er afgørende for at kunne komme videre i branchen.
— Morten Vilhelm, Creative Director, disco:wax // No3 // Sound Of Copenhagen
Bandakademiet udfylder en vigtig rolle i musikbranchen, som uafhængig og ikke-kommerciel løftestang for kommende generationer af hitmagere. Koda har haft fornøjelsen af et godt samarbejde med Bandakademiet gennem snart 5 år. Bandakademiet er en tillidsvækkende og troværdig samarbejdspartner, der leverede gode resultater. Samarbejdet med Bandakademiet har betydet meget for den karrieremæssige udvikling for de af Kodas medlemmer, der har deltaget i Karrierekanonen.
— Christine Zacho, Strategic Planner, KODA

Bands & artister

Samarbejdet med Bandakademiet har været en ekstremt vigtig aktør i vores karriere. Bandakademiet har hjulpet os til at tilrettelægge vores arbejde meget mere strategisk og professionelt, end vi ville have været i stand til på egen hånd – både på det forretningsmæssige og det kunstneriske plan. Bandakademiets måde at arbejde med talentudvikling på, er i vores optik, unik efter danske forhold, og uomgængelig, hvis Danmark ønsker at satse på en musikbranche, der skal kunne konkurrere og vokse både nationalt og internationalt – kunstnerisk såvel som økonomisk.
— The Minds of 99, vinder af KarriereKanonen 2014
Bandakademiets viden og erfaring har været en kæmpe hjælp til at forstå konsekvenserne af de valg, vi har truffet. Vinder man en konkurrence som KarriereKanonen, blæses der fra alle retninger. I sådan en proces er alle sindets sluser åbne, og man har brug for hjælp til at holde kursen. En båd uden køl klarer sig kun i medvind. Bandakademiet har været en slags køl for os.
— Amin Karami, vinder af KarriereKanonen 2013
Gennem inspirationsaftener og direkte personlig sparring med rutinerede branchefolk har vi fået et langt bredere billede af, hvad der skal til, og hvad der virker for os. Vi er dybt taknemmelige for både titlen og det efterfølgende forløb. Det var lige det, der manglede for en flok gadedrenge som os.
— Kaliber, vinder af KarriereKanonen 2012.
Vi har med IGNUG oplevet nogle mennesker, der både forstod os, men samtidig var i stand til at skubbe til vores kunstneriske udvikling – særligt ved at parre os med de rette mennesker og hele tiden følge op på, hvordan udviklingen og partnerskabet forløb. Bandakademiets folk er rummelige og fagkyndige, og det har betydet meget for en gruppe som IGNUG.
— Thomas Hyllested, IGNUG vinder af KarriereKanonen 2010